Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Ýokary bilim ulgamyň özgertmegiň ekspertleriň Türkmen milli düzümi (HEREs):

 

 

— Jenap Çarymuhammet Sallyýew

Uniwersitet/ wezipesi:

Türkmen döwlet dolandyrys instituty

Menejment kafedrasynyň müdiri

Bilim/ ylym derejesi:

Uly mugallym

E-mail:

charysha@gmail.com

— Jenap Batyr Izmailow

Uniwersitet/ wezipesi:

D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller instituty

Ispan dilli mugallymy

Bilim/ ylym derejesi:

Nemec, Iňlis we Francuz diller kafedrasynyň uly mugallym

E-mail:

izmailov.batyr@rambler.ru

— Hanym Ogulsapar Nazarowa

Uniwersitet/ wezipesi:

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Botanika kafedrasynyň mugallymy

Bilim/ ylym derejesi:

Uly mugallym

Biologiýa ylymlaryň doktory

E-mail:

onazarova1758@gmail.com

Ýokary bilim ulgamyň özgertmegiň ekspertleri barada giňisleýin maglumat almak üçin asakdaky salgylanma ýüzlenip bilersiňiz — http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
programme/heres_en.php


 

 

 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013