Türkmenistandaky Milli Tempus ofisi
  EN TM RU
Baş sahypasy | Tempus Türkmenistanda | Ähmiýetleri | Täzelikler | Hereketdäki taslamalar | Tamamlanan taslamalar | Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlary | Erasmus Mundus | Peýdaly salgylanmalar | Biz barada | Partner search | HEREs | Wiza
 

  Hereketdäki taslamalar


No

Taslamanyň ady

Türkmen institutlar-hyzmatdaşlar

Ýewropa utgaşdyryjysy

Taslamanyň dowamlylygy


Taslamanyň býujeti

1

ARCADE

Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Turinyň Politahniki instituty, Italiýa 48 aý
awgust 2012 — awgust 2016
2.500.000 Ýewro

2

TOSCA II · Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
· Türkmen döwlet gurluşyk we binägärçilik instituty

Adam Miskewiç adyndaky Uniwersitet, Polşa 36 aý
awgust 2012 — awgust 2015
2.499.647 Ýewro

3

CANEM · Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersiteti
· Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
· Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk instituty

Kanar adalaryndaky Las Palmas uniwersiteti, Ispaniýa 48 aý
awgust 2012 — awgust 2016
2.425.500 Ýewro

4

EuroAsianCEA

Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty Lýublýany Uniwersiteti, Sloweniýa 48 aý
iýul 2011 — iýul 2015

2.499.800 Ýewro

5

CANEM II

· Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
· Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
· Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty
· Türkmenistanyň Bilim ministrligi (baglanşykly hyzmatdaşy)

Kanar adalaryndaky Las Palmas uniwersiteti, Ispaniýa 48 aý
awgust 2013 — awgust 2017
2.449.750 Ýewro

6

GSMART

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti Zalsburg Uniwersiteti, Awstriýa 48 aý
awgust 2013 — awgust 2017

2.162.375 Ýewro

7

EuroAsianCEA II

Türkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty Lýublýany Uniwersiteti, Sloweniýa 48 aý
awgust 2013 — awgust 2017

2.574.600 Ýewro

 
Web-saýt «EuropeAid» Ösüş we hyzmatdaşlyk boýunça Baş Direktorat hem-de giňeltme boýunça Baş Direktorat tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropa Bileleşiginiň Tempus Maksatnamasynyň çäklerinde döredilen.

Bu web-saýt awtorlaryň nukdaýnazaryny görkezýär;Okatmagyň, audiowizual serişdeler we medeniýet boýunça Ýerine ýetiriji Agentligi (EACEA) we Ýewropa Komissiýasy saýtdaky maglumatlary ullanylýandygy üçin jogapkärçilik çekenoklar.
Türkmenistandaky MTO
1998-2013